صحن علنی مجلس شورای اسلامی - اولین دوره ایده یابی و نوآوری و هم آفرینی برای پیشرفت و تحول مجلس شورای اسلامی-- ما ایده های نوآورانه نخبگان برای بهبود مجلس شورای اسلامی را جمع می کنیم. ارسال ایده ایده ها و نوآوری های تحول آفرین برای مجلس شورای اسلامی اولین دوره پوستر ایده یابی مجلس- تاریخ تمدید شده اولین دوره ارسال ایده‌ها از طریق پرتال ارسال ایده تا ۱۰ دی تمدید شد

رویکردها

هوشمند‌سازی

الکترونیکی کردن فرآیندها و یکپارچه‌سازی سامانه های مجلس 

کارآمدسازی

بازطراحی و بازنگری همه فرآيندها به منظور اثر بخشی بیشتر 

مردمی‌سازی

حضور معنادار و موثر مردم در فرآیندهای تقنین و نظارت

شفافیت

شفاف سازی مذاکرات و تصمیمات

محورها

برای اینکه ایده‌ها و نوآوری‌های ارسالی جهت‌دارتر بوده و بتوانند بهتر در جهت نوآوری و تحول مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شوند، با مشارکت هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و افراد با سابقه در قوه مقننه، تعدادی اولویت برای ایده‌ها در نظر گرفته شده است که آن‌ها را محورهای رویداد می‌خوانیم.
اینفوگرافی محورهای مجلس شورای اسلامی

فرآیند پردازش ایده ها

فرآیند داوری و پردازش ایده

دریافت ایده ها

نخبگان می‌توانند ایده های خود را از طریق پرتال به صورت آنلاین و در چارچوب مشخص به دبیرخانه رویداد ارسال کنند
1.

داوری

پس از بررسی ایده های ارسال شده از نظر تطابق با چارچوب، ایده ها به صورت مجزا برای دو داور ارسال شده و هر داور در چارچوب معیارهای مشخص به امتیازدهی به ایده می‌پردازد
2.

ارزیابی

ایده‌ها سپس وابسته به میانگین امتیاز دریافت شده مرتب شده و همراه با ملاحظات داوران به شورای نوآوری بخش عمومی ارسال می‌شوند تا نحوه حمایت از ایده مشخص شود
2.
اسکرول به بالا